Санскрит

Аркуш із санскритського манускрипта «Магабгарати» XIX ст.
Аркуш із санскритського манускрипта «Магабгарати» XIX ст.

Короткий нарис історії староіндійського (санскритського) письменства

Наукові публікації

Староіндійське письменство, зложене головно в прастарій «святій» мові, званій санскритом, належить до найдавніших і найбагатших скарбівень людського духу і людської цивілізації.